PRISM
RESEARCH

Maršala Tita 6/III
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 33 251 230
Fax. +387 33 267-470

info@prismresearch.ba

Untitled Document

AD-HOC ISTRAŽIVANJA


Uzrok brzog rasta PrizmaIstraživanja jeste mogućnost pružanja profesionalnih usluga uz pružanje pomoći i podrške našim klijentima u svim poljima istraživanja.

PrizmaIstraživanja sprovodi skoro sva ad-hoc istraživanja od kojih ćemo ovdje spomenuti samo neka najčešće korištena:

 • Advertising istraživanja
 • Business-to-Business istraživanja
 • Istraživanja sa djecom
 • Marketinška istraživanja
 • Istraživanja zadovoljstvo potrošača
 • Finansijska istraživanja
 • Internet istraživanja
 • Istraživanja segmentacije tržišta
 • Medijska istraživanja
 • Farmaceutska istraživanja
 • Istraživanja zadovoljstva uposlenika
 • Istraživanje i testiranje novih proizvoda
 • Promotivna istraživanja
 • PR istraživanja
 • Društvena istraživanja i ispitivanja javnog mnijenja
 • Tracking studije

 

Sva ova istraživanja se sprovode uz korištenje različitih metoda i tehnika prikupljanja podataka.

Prizma straživanja je vodeća agencija u BiH kada su u pitanju kvalitativna istraživanja. PrizmaIstraživanja je sprovela na stotine fokus grupa i in-depth intervjua u okviru različitih istraživačkih projekata, na različitim lokacijama, i ponekad pod veoma teškim uslovima.

Visoko obučeni i iskusni moderatori – psiholozi, koji govore nekoliko jezika - su u stanju samostalno voditi ovakve projekta u regionu - od dizajniranja metodologije, regrutacije, vodiča za diskusije, do moderacije, te analize i interpretacije rezultata. PrizmaIstraživanja raspolaže i sa moderno opremeljnom salom za održavanje fokus grupa koja nam omogućava korištenje audio-video i kompjuterske tehnologije za on-line snimanje, opservaciju i analizu rezulatata.

Pored svih vrsta kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja, PrizmaIstraživanja sprovodi posebno naručene kompjuterske obrade podataka. PrizmaIstraživanja obavlja i sve vrste statističkih analiza koristeći se znanjem različitih profila svojih stručnjaka – statističara, psihometričara, kompjuterskih stručnjaka, ekonomista koji su sposobni za primjenu najzahtjevnijih metoda i tehnika multivarijantne analize i prezentiranja rezultata.

Bez obzira o kojem je istraživanju riječ, PrizmaIstraživanja na svim projektima radi tijesno sarađujući sa svojim Klijentima u identifikaciji problema, ciljeva istraživanja, designa metodologije istraživanja, istraživačkih instrumenata, prikupljanja podataka, te statističke analize i prezentacije rezultata.