PRISM
RESEARCH

Maršala Tita 6/III
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 33 251 230
Fax. +387 33 267-470

info@prismresearch.ba

Untitled Document

INTRO


U sprovođenju svih svojih israživačkih projekata PrizmaIstraživanja se rukovodi slijedećim glavnim principima:

OTVORENOST

U PrizmaIstraživanja nastojimo sa klijentima razviti takav odnos koji je baziran na razumijevanju potreba Klijenata, na tome da Klijenti imaju potpuni uvid u sve faze istraživanja i rada. Prizma istraživanja ohrabruju klijente da uvijek i u svakom trenutku sami provjere nivo profesionalizma i kvalitete rada našeg osoblja, kroz direktni kontakt i posmatranje istraživanja koje je u toku.

KVALITET

Glavni princip rada PrizmaIstraživanja je poštovanje svih standarda istraživanja koji su do sada ustanovljeni od strane organizacije koje okupljaju profesionalno istraživače (ESOMAR, AAPOR, WAPOR, CASRO, itd...). PrizmaIstraživanja razvija i slijedi vlastiti Kod kvalitete koji se sastoji od jedinstvenog sklopa pravila i procedura koje se moraju poštovati prilikom sprovođenja svih istraživačkih projekata. Na ovaj način Prizma israživanja za svoje Klijente osigurava potpunu validnost, pouzdanost i objektivnost prikupljenih podataka i urađenih analiza.

VRIJEDNOST ZA NOVAC

PrizmaIstraživanja je u stanju svojim Klijentima ponuditi najbolju vrijednost za uloženi novac, zbog toga što u svakoj fazi istraživanja može angažovati vlastite resurse, osoblje i infrastrukturu – istraživače, anketare, supervizorizore, obradu podataka itd. Prizma istraživanja je opremljen sa najnovijim tehnološkim resursima koji doprinose značajnom boljem kvalitetu prikupljanja i analize podataka. Sve to je osnov naše poslovne filozofije koja glasi: veoma konkurentne cijene za odličnu kvalitetu proizvoda i usluga.

BRZINA

U današnje vrijeme pouzdana informacija u pravo vrijeme predstavlja jedan od najvrijednijih elemenata poslovanja. Rukovodeći se tom činjenicom, PrizmaIstraživanja je u stanju vrlo brzo reagovati - od trenutka primanja zahtjeva za dostavljanje ponude, preko slanja ponude, dizajniranja metodologije, sprovođenja istraživanja do analize i isporuke rezultata - uz poštovanje jednakih standarda za potrebnu kvalitetu. Prizma istražiavanja je u stanju također vrlo brzo mobilizirati sve svoje kapacitete kako bi se samo istraživanje pokrenulo pravovremeno. Od samog početka poslovanja, zaštitni znak PrizmaIstraživanja je sposobnost da se rokovi poštuju uz osiguranje potrebnog kvaliteta, te volja da se i nakon obavljenog posla bude Klijentu na usluzi za dodatne konsultacije bez dodatnih obaveza.

PRIVRŽENOST

Svi uposleni u PrizmaIstraživanja su na najbolji mogući način posvećeni projektima na kojima rade. U svakom trenutku Klijenti mogu saznati status njihovog projekta i upoznati su sa svim važnijim problemima i poduzetim mjerama u cilju rješavanja tih problema. Klijenti se pravovremeno obaviještavaju o svim fazama trajanja projekta i datumima kada se mogu očekivati preliminarni i finalni rezultati.

GARANCIJA

Naša rastuća i duga lista od blizu 250 klijenata koji veći broj puta surađuju sa PrizmaIstraživanja su najbolja garancija da se PrizmaIstraživanja pridržava spomenutih principa i procedura. Naši Klijenti su naša najbolja preporuka. PrizmaIstraživanja daje svojim Klijentima garancije da je istraživanje sprovedeno u skladu sa standardnim i najboljim praksama. Klijenti se u svakom trenutku mogu pozvati na te garancije.