PRISM
RESEARCH

Maršala Tita 6/III
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 33 251 230
Fax. +387 33 267-470

info@prismresearch.ba

Untitled Document

PRISM RESEARCH FACE-TO-FACE OMNIBUS


Uvod

Prism Research F2F Omnibus istraživanje je sindicirano istraživanje koje Prism Research sprovodi već nekoliko godina u Bosni i Hercegovini. Istraživanje se sprovodi redovno u toku godine, najmanje jedanput u dva mjeseca, ili na drugi način, ovisno od potreba i okolnosti. Svaki od Omnibus valova se realizira na reprezentativnom uzorku građana BiH, starijih od 18 (ili 15) godina, veličine minimum N=1. 000 ispitanika uz upotrebu metode osobnih/personalnih (face-to-face) intervjua. Budući da se radi o sindiciranom istraživanju, veći broj klijenata dijeli troškove istraživanja, tako da su troškovi istraživanja za jednog klijenta značajno manji u odnosu da se istraživanje mora obaviti kao ad-hoc, u kojem jedan klijent pokriva sve troškove jednog istraživanja.

 

Metoda prikupljanja podataka

Podaci za Prism Research F2F Omnibus istraživanje se prikupljaju uz upotrebu face-to-face ili osobnih/personalnih intervjua, sa slučajno odabranim ispitanicima, u slučajno odabranim domaćinstvima. U svakom domaćinstvu se intervjuiše samo jedna osoba. Ali se po zahtjevu Klijenta može dodatno intervjuisati i bilo koja druga osoba/član domaćinstva. Npr. u jednom domaćinstvu se mogu intervjuisati slučajno izabrani član domaćinstva, stariji od 15/18 godina, i/ili osoba koja vodi brigu o domaćinstvu, tj. osoba koja je odgovorna za kupovinu namirnica, i/ili osoba koja je glavni izvor prihoda.

 

Uzorak

Za svaki val  Prism Research F2F Omnibus istraživanja se koristi jednak dizajn, odnosno veličina uzorka.

Uzorak je probabilistički (slučajni), stratificiran prema većem broju varijabli, i zasnovan na slučajnom izboru adresa osoba i ispitanika (izabranih pomoću tehnike “Zadnjeg rođendana”).

Glavni stratumi uzorka su:

 1. Entitet (Federacija BiH i Republika Srpska)
 2. Regioni (17 geografskih regiona + Distrikt Brčko)
 3. Veličina općina (četiri kategorije s obzirom na ukupan broj stanovnika u općini) – minimum 51 općina
 4. Tip naselje (gradsko/općinsko središte vs. seosko)
 5. Spol x godine starosti ispitanika

Uzorak se realizira u oba bosansko-hercegovačka entiteta, 17 geografskih regiona + Distrikt Brčko, minimum 51 općina podijeljenih u četiri kategorije, te ukupno minimum 200 sampling tačaka - naselja/ulica/sela.

Veličina uzorka po svakom valu Prism Research F2F Omnibus istraživanja je minimum N=1.000 ispitanika.

 

Organizacija terena

Prism Research u BiH raspolaže sa mrežom od većeg broja regionalnih koordinatora, kontrolora, i preko 150 dobro selekcioniranih, treniranih i iskusnih anketara širom BiH. Sa tom mrežom terenskih saradnika Prism Research je u stanju u vrlo prihvatljivim vremenskim rokovima prikupiti podatke u jednom ili više istraživačkih projekata istovremeno, zadovoljavajući sve kriterije potrebne kontrole kvaliteta.

Za svaki val Prism Research F2F Omnibus istraživanja, intervjeuri sa svojim koordinatorima prolaze kroz jednodnevni trening u kojem se upoznaju sa detaljima vezano za uzorak, te upitnik. Intervjueri putem vježbi “igranja uloga” prolaze kroz upitnik. Svaki je intervjuer prije početka rada na glavnom istraživanju dužan kompletirati na ispravan način barem jedan pilot upitnik. Nijedan intervjuer ne smije zadužiti, odnosno obaviti više od 20-30 intervjua.

Svaki intervjuer je dužan za svaku sampling tačku (uzorka) voditi poseban protokol – Kontak list, na kojem evidentira sve adrese na kojima je pokušao intervju, te ishode svih pokušaja i evidenciju svih odbijanja (prema spolu i godinama starosti). Na temelju tih podataka se vrši kontrola rada intervjuera, te obračun svih potrebnih indexa (“odbijanje”, “učešće”, “suradnja”, itd…).

Osim toga, intervjuer je dužan nakon svakog kompletiranog intervjua kod ispitanika ostaviti Kontrolni list. Pomoću Kontakt i Kontrolnog lista se organizuje terenska kontrola na najmanje 25% svih adresa koje je jedan intervjuer obavio.

Da rezimiramo – kontrola rada intervjuera se obavlja na slijedeće načine:

 • Spisak svih kontakata koje intervjueri naprave u toku terenskog rada (100%) - kako bi se kontrolisalo da su intervjueri slijedili instrukcije za uzorak.
 • Logička kontrola upitnika (100%) - kojom se provjerava da su intervjueri ispravno postavljali pitanja i upisivali odgovore.
 • Terenska kontrola (10%) - kako bi se provjerilo da su intervjueri obavili anketu, da su na ispravan način izabrali adresi, spitanike, te ukupna kontrola ponašanja intervjuera za vrijeme trajanje intervjua
 • Telefonska kontrola  po potrebi  - da bi se provjerili neki odgovori ispitanika
 • Kompjuterska kontrola prikupljenih podataka (100%) - kako bi se istražile i kontrolirale varijacije po intervjuerima.

 

Upitnik

U okviru Prism Research F2F Omnibus istraživanja koristi se standardni upitnik za prikupljanje geografskih i socio-demografskih obilježja uzorka, odnosno domaćinstva i ispitanika.

Dostava rezultata

Rezultati Prism Research F2F Omnibusa se mogu dostaviti na nekoliko različitih načina.

Standardni rezultati

Data file (file sa podacima) – u SPSS formatu.

Standardni izvještaj (na BHS ili engleskom jeziku) – koji uključuje tehnički (terenski) izvještaj + tablični prikaz rezultata po geografskim i socio-demografskim obilježjima – ponderirani prema 3-5 ključnih geografskih i socio-demografskih obilježja ispitanika.

Prezentacija rezultata

Izvještaj sa analitičkim prikazom rezultata - sumarne tablice, grafikoni, složenije obrade podataka prema vlastitim standardima ili posebnim zahtjevima klijenta.

Lična prezentacija rezultata - priprema se na poseban zahtjev klijenta.

Isporuka rezultata

Elektronska verzija i/ili kopija izvještaja – slanje e-mailom ili ličnom dostavom.

 

Vremenski rokovi istraživanja

Prism Research F2F Omnibus istraživanje se godišnje sprovodi u najmanje 6 redovnih valova.

Dodatni, vanredni valovi su mogući, o čemu će Prism Research pravovremeno obavijestiti zainteresirane klijente.

 

Cijene i uslovi plaćanja

Cjenovnik je zasnovan na tipu i broju pitanja, dodatnim popustima na količinu, te tipu izvještaja odnosno analize. Cijene se dostavljaju na upit.

Naknadno se dogovaraju cijene i popusti za:

 • Ostale tipove pitanja
 • Tracking - ponavljanje istih pitanja u više valova
 • Veličina ciljne grupe u uzorku (npr. ispituju se samo muškarci, samo korisnici nekog proizvoda)
 • “Boosting” uzorka
 • Sve ostalo što ne spada u standardnu ponudu

 

Uslovi isplate su 50%, najkasnije 7 dana od dana narudžbe i 50% nakon isporuke rezultata i odobravanja istih od strane Klijenta.

Za više informacija kontaktirajte nas na info@prismresearch.ba.