Pridružite se našem timu istraživača

Oglas za poziciju analitičara

Analitičar (ž/m)

Prism Research and Consulting, jedna od vodećih agencija za marktinška, medijska i društvena istraživanja i consulting u BiH traži osobu koja će se pridružiti našem timu za obradu i analizu podataka.

Kao član našeg tima analitičar će biti direktno uključen u primjenu i razvoj savremenih aplikativnih rješenja zasnovanih na multidisciplinarnom konceptu analize podataka koji se sastoji od primjene tradicionalnih istraživačkih metoda i tahnika, matematičkih i statističkih analiza, postojećih i novih softwarskih rješenja i aplikacija, ML (Machine Learning), te eventualno programiranja.

Kao član našeg tima analitičar će prije svega:

 1. Surađivati na dizajniranju, kreiranju različitih baza podataka u standardnim i kostimiziranom software_u i aplikacijama.
 2. Surađivati na dizajniranju i kreiranju različitih analitičkih postupaka i procedura za baze podataka, u standardnim ili kostimiziranim software_ima i aplikacijama
 3. Blisko sarađivati sa timom istraživača, statističara i analitičara s ciljem razvoja i primjene analitičkih rješenja iz različitih domena prije svega multivarijatne analize. 
 4. Učestvovati u koncipiranju i razvoju različitih custom made aplikativnih rješenja, te implementaciji i monitoringu tih rješenja.
 5. Učestvovati u sprovođenju različitih modeliranja strukturiranih i nestrukturiranih podataka iz različitih izvora.

Da biste postali član našeg neophodno je da raspolažete sa nekim od slijedećih sposobnosti i vještina.

 1. Iskustvo ili poznavanje osnova u radu sa bazama strukturiranih i nestrukturiranih podataka, prikupljanih iz različitih izvora
 2. Iskustvo ili poznavanje rade u nekim standardnim softwarima za analizu podataka (npr. IBM PASW Statistics/SPSS, R, PowerBi, STATA, itd.., Excel i sl.)
 3. Poželjno je iskustvo ili poznavanje relacijskih baza podataka i SQL jezika, odnosno okruženja
 4. Poželjno je praktično poznavanje najmanje jednog programskog jezika koji je prikladan za analitičke postupke u radu sa bazama podataka (npr. Python i sl.),
 5. Odlično poznavanje engleskog jezika (prije svega čitanje i razumijevanje)


Kao budući član našeg tima, poželjno je da imete minimalno slijedeće kvalifikacije:

 1. Završene minimalno 3 godine fakulteta
 2. Analitičko ili istraživačko iskustvo u najmanje 2-do 3 projekta, ili minimalno godinu dana na poslovima bliskim opisanim poslovima analitičara
 3. Poznavanje osnova statističke analize podataka

Tražimo osobe koje su prije svega jako zainteresirane za navedene oblasti. entuzijastične, motivirane za brzim sticanjem potrebnih znanja i vještina, samoinicijativne, kreativne i inovativne, sa jako izraženim sposobnostima rješavanja problema, precizne i pedantne u svom radu, sa izraženim komunikacijskim sposobnostima za rad u timu sa drugim stručnjacima.

Oglas za navedenu pozociju je otvoren do daljnjeg. Pozivaju se svi kandidati da svoje prijave, odnosno biografije dostave na slijedeću e-mail adresu: info@prismresearch.ba.

Izabrani kandidati će biti obaviješteni o daljnjem postupku.

Oglas za poziciju istraživača

Istraživač (ž/m)

Opis radnog mjesta:

 1. Pomoć u vođenju istraživačkih projekata (rad sa drugima u timu na implementaciji istraživačkih projekata)
 2. Pomoć u pripremi nacrta istraživanja (priprema upitnika, uzorka, instrukcija)
 3. Pomoć u provođenju istraživanja (organizacija rada, nadgledanje rokova, budžeta, supervizija, prikupljanje podataka na terenu)
 4. Pomoć u analizi rezultata, pisanju izvještaja, prezentaciji rezultata (statistička i kvalitativna analiza, pisanje izvještaja, nalaza, preporuka, prezentacija rezultata


Posebni uvjeti:

1. Minimalno VSS, završen fakultet

2. Iskustvo u radu od najmanje godinu dana, ili najmanje tri istraživačka projekta u oblasti društvenih istraživanja, policy istraživanja, statističkoj obradi podataka, analizi i pisanju analitičkih izvještaja

3. Aktivno poznavanje engleskog jezika (mogućnost čitanja, pisanja i govora)

4. Odlično poznavanje rada u MS Word-u, Excelu, PowerPointu i eventualno SPSS-u

5. Izražena sposobnost rada pod pritiskom i kratkim vremenskim rokovima

Ključne vještine i osobine:

 1. Izražene analitičke sposobnosti i interes za istraživanja
 2. Izražene sposobnosti pismenog u usmenog izražavanja
 3. Razvijene  prezentacijske sposobnosti
 4. Izražena spremnost za intenzivno učenje i vlastiti razvoj
 5. Inovantivnost, visok stepen inicijative, pedantnost i preciznost u radu
 6. Izražene komunikacijske i organizacijske sposobnosti, prilagodljivost i fleksibilnost u radu, spremnost za rad u timskom okruženju

Pridružite se našem timu honorarnih saradnika

Ako ste nezaposleni, odnosno nemate stalni posao, stariji od 25 godina, a mlađi od 45, imate najmanje završenu srednju školu (ili znate dobro čitati), ako ste komunikativni, volite rad sa ljudima, popunite upitnik koji se nalazi dole ispod. Ubrzo će Vam biti odgovoreno.

Join our team of researchers

Advertisement for the position of researcher

Researcher (f/m)

Job description:

 • Assistance in the preparation of research design (preparation of questionnaires, samples, instructions.
 • Help in conducting research projects (working with the team to implement research projects).
 • Assistance in the conducting of research (organization of work, project monitoring of implementation, budgeting, supervision, data collection).
 • Help in analysis of results, writing reports, presentation of results (statistical and qualitative analysis, writing reports, findings, recommendations, presentation of results.

Special requirements:

 1. Minimum completed university
 2. Work experience: minimum one year, or at least three research projects in the field of survey research, statistical data processing, analysis and writing of analytical reports
 3. Active knowledge of the English/BHS language (ability to read, write and speak)
 4. Excellent working knowledge of MS Word, Excel, PowerPoint and possibly PASW Statistics
 5. Strong ability to work under pressure and short deadlines

Key Skills and traits:

 • Strong analytical skills and interest in research
 • Strong abilities for written and oral expression
 • Srong presentation skills
 • Readiness for intensive learning and personal development
 • Innovativeness, high degree of initiative, meticulousness and precision in work
 • Strong communication and organizational skills, adaptability and flexibility in work, readiness to work in a team environment

Join our team of interviewers

If you are unemployed, you are older than 25 and younger than 45, you have at least completed high school (or you can read well), if you are communicative, you like working with people, pleae fill out the application below. You will be answered shortly.