Prizma Research & Consulting

Naša istraživanja

Projekti

Neka od javno dostupnih istraživanja koje je sproveo Prism Research & Consulting

Prism Research & Consulting je u svojih preko 27 godina uspješnog postojanja i rada sproveo preko 700 raznih istraživačkih projekata. Većina izvještaja o rezultatima tih istraživanja je u vlasništvu naših klijenata. Međutim, neki od izvještaja istraživanja koje je sproveo Prism Research & Consulting su javno dostupni dokumenti. Ovdje možete naći link na neke od tih izvještaja u kojima se pruža uvid uvid u neke ključne trendove, stavove i percepcije u različitim oblastima. Istaknuta transparentnost i metodologija čine naša istraživanja pouzdanim izvorom informacija.

Veze među nama: društveni kapital

Više

Poslovanje, korupcija i kriminal u BiH: Utjecaj mita i kriminala na privatna preduzeća

Više

Gevernance Perception Survey in Bosnia and Herzegovina

Više

Social Impact Assessment of COVID-19 in Bosnia and Herzegovina

Više

Eurobarometar – Ispitivanje javnog mnijenja o kulturi u BiH

Više

Procjena posljedica COVID-19 na društvo u Bosni i Hercegovini

Više
Radimo zajedno

Istraživanje tržišta: Naš proces u 3 koraka

Učinkovito istraživanje tržišta za vaš uspjeh

Naš proces istraživanja tržišta dizajniran je kako bi vam pružio sveobuhvatan uvid u dinamiku vaše industrije, potrebe vaših kupaca i ambijent vaše konkurencije. Kroz tri ključna koraka, zajedno ćemo definirati strategiju koja će optimizirati Vaše poslovanje i usmjeriti Vas ka uspjehu.

Ovaj proces omogućava našim klijentima da dobiju sveobuhvatan uvid u svoje tržište, identifikuju ključne prilike i izazove te donesu informirane odluke za daljnji razvoj svog poslovanja.

Korak 1

Planiranje

Naš proces počinje temeljitim planiranjem. Surađujemo sa Vama kako bismo razumjeli vaše ciljeve i potrebe. Definiramo ključna pitanja i ciljeve istraživanja kako bismo osigurali pouzdane rezultate koji će vam osigurati donošenje pouzdanih poslovnih odluka.

Korak 2

Istraživanje

Nakon planiranja, provodimo detaljno istraživanje koristeći različite metode prikupljanja podataka. Uzimamo u obzir samo relevantne i pouzdane podatke, trendove i konkurenciju kako bismo stekli cjelovit uvid u vaše tržište.

Korak 3

Analiza i Rezultati

Kada prikupimo potrebne podatke, provodimo duboku statističku analizu rezultata. Koristimo najnovije alate i tehnike kako bismo identificirali ključne uvide i trendove. Naša analiza rezultata pruža Vam dragocjene informacije koje možete koristiti za donošenje informiranih poslovnih odluka.

Projekti

Dodatna istraživanja

Prism Research & Consulting nudi dodatna istraživanja koja produbljuju razumijevanje ključnih tema, trendova i demografskih grupa. Naša raznolika lista istraživanja pruža relevantne uvide u različita područja interesa.

Desk istraživanje, 80 dubinskih intervjua, 9 fokus grupa, CAPI anketa na uzorku od 900 ispitanika u 9 ciljnih općina Unsko-sanskogi Livanjskog kantona u Federaciji BiH i Republici Srpskoj.

Godišnja CAPI anketa na uzorku od 1000 ispitanika u Bosni i Hercegovini.

CATI anketa na uzorku od 1800 muškaraca i žena u Bosni i Hercegovini, 7 fokus grupa sa ženama koje pripadaju najugroženijim grupama, 3 fokus grupe sa ženama koje su uzori i vođe.

CATI anketa na uzorku od 1000 građana Bosne i Hercegovine o sigurnosnim pitanjima i NATO integracijama u Bosni i Hercegovini i 10 fokus grupa.

CATI anketa na uzorku od 2050 građana u 199 mjesnoj zajednici, 41 općini; analiza i izvještavanje.

CATI anketa na uzorku od 1000 građana Bosne i Hercegovine o filantropiji u Bosni i Hercegovini.

Brza procjena sigurnosti ishrane provedena korištenjem CAPI/CATI ankete na uzorku od 250 građana i 250 domaćinstava iz najugroženijih grupa širom BiH. Pored toga, sprovedeno je i 5 fokus grupa.

CATI/CAPI anketa na reprezentativnim uzorcima 1000 građana Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore.

Početna i završna anketa građana u 6 općina i gradova širom BiH, n=1200 ispitanika po anketi.

Provođenje procesa mapiranja ranjivih grupa osoba sa invaliditetom i Roma u cilju dobijanja jasnih pokazatelja stvarnog stanja i stvarnih potreba ovih ranjivih grupa i njihovih porodica u lokalnim zajednicama u BiH kako po područjima, tako i po indikatorima.

CAPI anketa na reprezentativnom uzorku od 1000 građana Mostara o mišljenjima i stavovima o pomirenju u gradu Mostaru.

Istraživanje mladih Bosne i Hercegovine (n=3200 ispitanika), CAPI metoda, 3 fokus grupe prije istraživanja i 3 fokus grupe nakon ankete.

CAPI anketa građana Bosne i Hercegovine (n=1000 ispitanika) o korištenju medija; 3 fokus grupe, 22 dubinska intervjua sa predstavnicima medija.

CATI anketa na uzorku od 1800 građana širom BiH o uticaju Covid-19, 8 fokus grupa sa 8 različitih ranjivih grupa u svakom talasu istraživanja – po valu istraživanja.

CAPI anketa građana Bosne i Hercegovine (n=1000 ispitanika); analiza i izvještavanje.

Anketa vlasnika 70 stanova u zgradi planiranoj za rušenje zbog planiranih radova na južnoj longitudinalnoj cesti.

Četiri (4) runde po 8 fokus grupa na različitim lokacijama širom BiH.

3 fokus grupe u Brčko Distriktu.

Online anketa 1000 građana Mostara, distribucija pisama na 5000 nasumično odabranih adresa domaćinstava, CATI anketa 1000 nasumično odabranih građana Mostara.

CAPI anketa na reprezentativnom uzorku 3500 preživjelih građana BiH u ratu u Bosni i Hercegovini,o njihovom predratnom i ratnom iskustvu u Bosni i Hercegovini.

Anketa građana Kantona Sarajevo o njihovom mišljenju o raznim pitanjima.

CATI anketa građana Bosne i Hercegovine o predastojećim izborima.

Anketa od n=450 OES intervjua plus anketa od 18 IDS intervjua koristeći kombinovano F2F i CATI.

Popis većeg obima više od 50 000 domaćinstava sa preko 150 000 popisanih stanovnika u preko 1800 popisnih područja u Bosni i Hercegovini u 4 talasa istraživanja.

Serija ispitivanja javnog mnijenja o stavovima građana BiH prema korupciji u Bosni i Hercegovini.

Anketa na reprezentativnom uzorku od n=3500 građana Bosne i Hercegovine o pomirenju u Bosni i Hercegovini.

CAPI anketa na reprezentativnom uzorku od od n=1200 građana Bosne i Hercegovine o političkim stavovima u Bosni i Hercegovini.

CAPI/CATI anketa na reprezentativnom uzorku 1200 građana širom Bosne i Hercegovineo raznim političkim, socijalnim i ekonomskim pitanjima. Sprovedeno je i 5 fokus grupa.

CATI anketa na reprezentativnom uzorku od 1000 ispitanika širom Bosne i Hercegovine o njihovom viđenju mjera energetske efikasnosti.

CATI anketa na reprezentativnom uzorku od 1000 ispitanika širom Bosne i Hercegovine o stavovima građana BiH o organizacijama civilnog društva.

CATI anketa na reprezentativnom uzorku od 1000 ispitanika širom Bosne i Hercegovine o stavovima građana BiH o izvršenju budžeta.

8 tromjesečnih istraživanja poslovanja na uzorku od 1200 preduzeća, i istraživanja javnog mnijenja, n=1000 ispitanika, u skladu sa Zajedničkim usklađenim programom istraživanja poslovanja i potrošača EU.

CATI anketa na reprezentativnom uzorku od 1000 ispitanika širom Bosne i Hercegovine o stavovima građana BiH prema diskriminaciji.

Anketa na reprezentativnom uzorku od 2400 građana u više od 24 ciljne zajednice (100 intervjua po zajednici). Pored toga, u svakoj od ovih 15 ciljnih zajednica sprovedena je po jedna fokus grupa sa građanima.

Dvije B2B ankete sa najmanje 850 preduzeća po entitetu u BiH po anketi u 2018. i 2019. godini.

CAPI anketa na uzorku od 3000 ispitanika.

Imate poslovni upit za nas?

Javite se i kontaktirati ćemo Vas čim prije!

Pridružite se istraživačkoj zajednici

Budite dio nečeg važnog! Vaša mišljenja, vaši stavovi su jako važni. Neka se čuje i vaš glas. Dajte bitan doprinos razumijevanju i oblikovanju mišljenja, politika i proizvoda. Počnite karijeru istraživača ili učestvujte kao ispitanik u raznim istraživanjima iz udobnosti vašeg doma i primajte za to prigodne nagrade.

Pravila i nagrade

ja_Mislim

ja_Mislim! je online platforma koja svim učesnicima omogućava pristup društvenim, marketinškim, medijskim istraživanjima, te istraživanjima javnog mnijenja u Bosni i Hercegovini i šire. Učešće u ovakvim istraživanjima omogućava svim učesnicima, građanima i potrošačima da izraze svoje mišljenje o različitim društvenim temama, proizvodima i uslugama.

Za učešće u svakom istraživanju učesnici bivaju nagrađeni posebnom nagradom u formi e-voučera, bonova odmah nakon što završe istraživanje.

  • Pravila

Prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka građana Bosne i Hercegovine, kompanija Prism Research & Consulting d.o.o.,kao vlasnik podataka prikupljnih u okviru online platforme ja_Mislim! štiti sve lične podatke učesnika od bilo kakvog neovlaštenog pristupa, prometa, korištenja, osim u navedene svrhe istraživanja. Posebnu pažnju posvećujemo zaštiti anonimnosti učesnika u istraživanju. Ni na koji način se odgovori koje učesnici daju u istraživanjima ne mogu spojiti sa podacima o identitetu učesnika.

Podaci prikupljeni u istraživanjima će biti isključivo korištene u svrhe grupnih statističkih analiza. Rezultati ovih analiza su na raspolaganju našim klijentima u formi grafika, tabela i drugih načina statističkog prikaza podataka.

Što se tiče ličnih podataka učesnika, isti se koriste samo u kreiranju vašeg naloga, odnosno profila, kako bismo mogli sigurno da vam isplaćujemo sve nagrade za učešće u našim istraživanjima.

Za učešće u online platformi ja_Mislim!, potrebna je registracija.

Prilikom registracije se navode neki lični kontakt podaci učsnika jer se bez tih podataka ne mogu poslati pozivi za učešće u istraživanjima niti se mogu isplatiti nagrade.

  • Nagrade za učešće u panelu

Učešće u svakom istraživanju će biti nagrađeno sa e-voučerom ili kuponom u protuvrijednosti izraženoj u konvertibilnim markama.

E-vaučere, odnosno kupone učesnici dobijaju u formi nekog koda ili šifre na svoje mobilne telefone ili putem e-mail poruke. Ove e-vaučere, odnosno kupone učesnici mogu koristiti u prodavnicima kao što su DM, Bingo i sl. širom BiH. Neki e-voučeri ili kuponi mogu biti isplaćeni u formi dopuna za bilo koji prepaid račun, na bilo koji mobitel, kod svih većih telekom operatera u Bosni i Hercegovini.

Plaćanje putem e-voučera se vrši obično u roku od 24-48 sati nakon završetka učešća u istraživanju.

Primanje e-vaučera, kupona ne podrazumijeva nikakve troškove na strani učesnika. E-vaučeri se šalju na mobilni telefon učesnika putem SM/Viber poruke, ili putem e-maila.

U slučaju bilo kakvih pitanja i nedoumica, molimo vas da se javite putem poruke na info@prismresearch.ba.

Molimo vas da nam se pridružite na online platofrmi ja_Mislim